Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

NazCare

Zorgen voor goede Gezondheid

mobiel 06 43009251

Bedankt voor je bezoek!

NazCare VOOR EEN PERSOONLIJKE AANPAK

NazCare verzorgt indicatiestellingen in opdracht van thuiszorgorganisaties in verband met het recht op vergoedingen door de zorgverzekeraar. Dit kan in de vorm van Zvw, PGB of WLZ. Indicatie voor thuiszorg in geval van psychische problematiek valt ook in deze categorie. NazCare biedt wijkverpleging met persoonlijke aandacht. De patiënt staat centraal.

INDICATIESTELLING

  • Voor het eerste gesprek over uw zorg komen wij naar u toe. We bespreken de behoeften en wensen met u, uw levenspartner en familie. Als u al een indicatie heeft kijken wij of deze wensen en behoeften binnen de indicatie vallen en welke zorgverlener het beste bij u past.Tijdens het gesprek wordt nagegaan welke mantelzorgers en professionele zorgverleners betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt en welke anderen betrokken kunnen worden. Bekeken wordt hoe de zorg ingezet moet worden en wie binnen het netwerk welke taken op zich neemt.

WIJKVERPLEGING

  • Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een zorgplan opgesteld, waarin doelen en afspraken met betrekking tot de zorg vastgelegd worden. In het plan staan concrete afspraken over handelingen en de planning daarvan. Ook het aandeel van de mantelzorgers wordt daarin meegenomen. In de planning worden evaluatiemomenten opgenomen, waarbij wordt vastgesteld of aanpassing van de indicatie en zorgplan nodig is. Ook tussentijds kan het zorgplan aangepast worden als observaties uitwijzen dat dit nodig is. Na goedkeuring door de cliënt ondertekenen beide partijen de zorgovereenkomst.